پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

آشنایی با مناطق مختلف آبسرد

هر چند شهر آبسرد دماوند از نظر تقسیمات کشوری شهری کوچک با مساحت حدود ۹۳۸۱ هکتار واقع در بخش مرکزی شهرستان دماوند با جمعیت رسمی حدود ۱۱ هزار نفر و جمعیت غیر رسمی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر می باشد ولی در نگاه عموم، آبسرد منطقه ایی است وسیع شامل تمام بخش های شرقی شهرستان دماوند

بر این اساس و در نزد عموم منطقه آبسرد، از شمال به کوه های البرز و از جنوب به کوه های قره قاج و دره کیلان و زیارت و حتی گرمابسرد و از غرب به گیلاوند و از شرق تا سید آباد و آرو محدود می گردد که البته این تعریف شامل دو دهستان جمع آبرود و ابرشیوه شده و که البته این تعریف محدوده از نظر تقسیمات کشوری مطلقاً اشتباه بوده و قابل استناد نمی باشد.

به هر حال چون هدف پایگاه خبری-تحلیلی آبسردآنلاین آشنا نمودن سایر هموطنان با مناطق مختلف این بخش از کشور می باشد لذا ما همان محدوده عرفی که در نزد عموم به عنوان آبسرد شناخته می شود را ملاک عمل قرار داده و کل دشت های شرقی شهرستان دماوند را تحت عنوان کلی «آبسرد» تعریف و تشریح می نماییم.

یادآوری این توضیح لازم و ضروری است که متاسفانه در یک تقسیم بندی کاملاً غلط که از سوی مشاورین املاک منطقه رواج یافته است مناطق ویلائی حاشیه شهر آبسرد به سه فاز تقسیم شده که متاسفانه در این سه فاز عملاً بخش بزرگی از مناطق حریم شهرآبسرد بویژه حومه شرقی این شهر نادیده گرفته شده و چنین تقسیمی یک تقسیم بندی مبهم و ناقص بوده و لذا به دوستان توصیه می گردد تا حد امکان از این فاز بندی سه گانه استفاده ننمائید.

۱- هومند آبسرد

اولین و معروفترین منطقه ویلائی حاشیه شهر آبسرد «هومند آبسرد» نام دارد که البته این منطقه در تقسیم بندی های غیر دقیق مشاورین املاک شامل فازهای “یک” و “دو” آبسرد می باشد.

هومند آبسرد منطقه ایی مثلثی شکل است که از ضلع شمالی آن به جاده تهران-فیروزکوه و ضلع جنوب (جنوب غرب)آن به جاده خاکی موسوم به جاده صالح آباد که محله مرانک را به روستای اتابک و در ادامه به روستای اسلام آباد وصل می کند محدود شده و ضلع شرقی این مثلت نیز به هومند کیلان (کوی پزشکان و خیابان خلیج فارس) و بخشی از بلوار امام خمینی شهر آبسرد که جاده فیروزکوه را به شهر آبسرد وصل می کند محدود می گردد.

از نظر ثبتی این منطقه و مناطقی نظیر هومند کیلان و کوهان دارای یک پلاک ثبتی کلی تحت شماره ۸۹ اصلی حوزه ثبتی دماوند موسوم به هومند آبسرد می باشد که وسعت آن چیزی در حدود ۳۲۶۰ هکتار می باشد که البته با توجه به مجزی شدن چندین پلاک اصلی و فرعی از این پلاک وسعت آن هم اکنون چیزی در حدود ۲۵۰۰ هکتار می باشد.

بطور کلی هومند آبسرد دارای دو منطقه مختلف در بالا و پائین بلوار هومند یا جاده قدیم ( جاده پائین آبسرد) می باشد که از نظر قیمت و موقعیت دارای وضعیت های متفاوت هستند که در تقسیم بندی های مشاورین املاک بالای جاده را فاز یک و پائین جاده را فاز دو نامگذاری کرده اند.

از مهمترین خیابان های هومند بالای آبسرد (فاز یک) می توان به خلیج فارس( خلیج فارس جنوبی)،فرهنگ( کوچه های بهار) ،ایران،حافظ،شهدا، پلیس( کوچه های آسمان)،سرچشمه و مجموعه کوچه های هومند (هومندها با شماره های زوج) اشاره کرد.

مهمترین خیابان های هومند پائین آبسرد( فاز دو) نیز مجموعه کوچه های هومند (هومندهای با شماره فرد) و گلها می باشند.

بطور کلی از نظر قیمت و موقعیت هومند بالای آبسرد (فاز یک) بهتر از هومند پائین آبسرد (فاز دو) می باشد ولی با توجه به اینکه هر دوی این مناطق در حریم شهر آبسرد و زیر نظر شهرداری آبسرد قرار دارند لذا از نظر ساخت و ساز مشابه هم بوده و لذا با توجه به قیمت پائین تر زمین و بنا در هومند پائین آبسرد(فاز دو) خرید زمین به قصد سرمایه گذاری های بلند مدت در این منطقه منطقی تر بنظر می رسد.

۲- هومند کیلان

هر چند شهر کیلان در فاصله حدود ۶ کیلومتری جنوب شهر آبسرد قرار دارد ولی هومند کیلان( دشت کیلان) یا به عبارت بهتر اراضی کشاورزی این شهر در فاصله تقریباً ۲ کیلومتری شمال شهر آبسرد و در سمت غربی بلوار امام خمینی ( جاده بالای آبسرد) قرار دارد.

این منطقه که در واقع بخشی از حاشیه شرقی هومند آبسرد( فاز یک) می باشد که از شمال به جاده تهران فیروزکوه از سمت جنوب به خیابان شهدا و پرستار از غرب به خیابان خلیج فارس و از شرق به بلوار امام خمینی محدود شده و تفکیک جغرافیایی این منطقه از هومند آبسرد در برخی از نقاط بسیار مشکل می باشد.

کوی پزشکان آبسرد و خیابان های مشهور خلیج فارس شمالی،بهشت،سعادت و کوچه های گلستان در این منطقه قرار گرفته و از نظر قیمت و موقعیت یکی از بهترین مناطق حومه شهر آبسرد می باشد.

از نظر ثبتی نیز این منطقه داخل در پلاک اصلی ۸۹ هومند آبسرد می باشد ولی از نظر وسعت یکی از کوچکترین مناطق ویلائی حاشیه شهر آبسرد است.

هومند کیلان و منطقه کوی پزشکان به عنوان معروفترین برند ویلایی شهر آبسرد می باشد ولی مشکل بزرگ این منطقه به علت قرار گرفتن در ارتفاع و در دامنه کوه کم آبی می باشد.

۳- هومند کوهان

هومند کوهان در واقع بخش شرقی هومند کیلان می باشد که از نظر وسعت تقریباً با هومند آبسرد برابر است و سرسبزترین منطقه اطراف آبسرد در این قسمت قرار دارد.

هومند کوهان در سمت بلوار امام خمینی قرار دارد و علیرغم مجاورت با زمین های کشاورزی آبسرد در تقسیم بندی مشاورین املاک داخل در هیچ فازی قرار نگرفته است!

هومند کوهان از سمت شمال با اراضی موسوم به باغ سرهنگ و جاده فیروزکوه از شرق به اراضی کشاورزی آئینه ورزان و هنرستان کشاورزی،از سمت جنوب و جنوب شرق به اراضی موسوم به لمسار بالای آبسرد و اراضی باغی شمال شهر آبسرد و از غرب به بلوار امام خمینی آبسرد محدود می گردد.

مناطقی نظیر الهیه و خیابان های سرسبز و با صفای چمران و پاسداران و فرعی های بهارستان در این منطقه قرار دارد.

۴- هومند مرانک

درست در ضلع جنوبی هومند آبسرد و هم مرز با هومند پائین آبسرد یا همان فاز دو آبسرد منطقه ایی نسبتاً کوچک ولی بسیار پرتراکم از نظر ساخت و ساز بنام هومند مرانک قرار دارد که در تقسیم بندی مشاورین املاک در فاز سه آبسرد قرار گرفته و تقریباً معروف ترین منطقه فاز سه محسوب می گردد.

هومند مرانک دارای محور شمال غربی – جنوبی شرقی می باشد و با توجه به وضعیت قرارگیری آن از سمت شمال( شمال غرب) به اراضی روستای اسلام آباد و هومند وادان( خیابان مریم)-از سمت شرق به فاز دو یا هومند پائین آبسرد و اراضی اردوگاه شهید اخوان و مرکز تحقیقات منابع طبیعی محدود بوده که مرز این منطقه از فاز دو خیابان صالح آباد یا همان یاس می باشد- هومند مرانک از سمت غرب (جنوب غرب) به تپه های دهن و اراضی ملی و از سمت جنوب نیز به روستای اتابک پائین( اتابک کتی) محدود می گردد.

کل این منطقه در محدوده پلاک ثبتی ۱۱۷ اصلی حوزه ثبت دماوند قرار دارد و این پلاک نیز خود دارای صدها پلاک فرعی و افرازی از پلاک های فرعی می باشد و به همین دلیل یکی از پر مساله ترین مناطق از نظر حقوقی می باشد و لذا خرید ملک در این منطقه بعضاً با ریسک های ثبتی و حقوقی همراه است.

توضیح ضروری اینکه این منطقه در خارج از حریم شهر آبسرد قرار گرفته و به تبع خارج از حیطه نظارت شهرداری آبسرد می باشد و به همین دلیل ساخت و ساز در این منطقه به علت نظارت مستقیم بخشداری و جهادکشاورزی شهرستان دماوند اندکی آسان تر از مناطق واقع در حریم شهر می باشد.

هر چند که قیمت اراضی در هومند مرانک به علت سهولت ساخت و سازها معمولاً بالاتر از سایر مناطق می باشد ولی باید توجه داشت به علت بافت متراکم ساختمانی بالا در آن منطقه و همچنین عدم رعایت عرض استاندارد معابر این منطقه مطلوب هر نوع سلیقه ایی و بویژه سلیقه مشکل پسندان نمی باشد.

از عمده ترین مناطق هومند مرانک می توان به سه منطقه چاه بالا،چاه پائین و چاه مطهری نام برد.

۵- هومند اهران

این منطقه که در واقع بخشی از هومند مرانک می باشد در ضلع غربی هومند مرانک و در امتداد خیابان صالح آباد و معراج قرار گرفته و تفکیک این منطقه از هومند مرانک به علت مرزهای کاملاً در هم ادغام شده تو منطقه تقریباً غیر ممکن می باشد(مرز این دو منطقه مسیل یا لات صالح آباد می باشد که هم اکنون تبدیل به کوچه شده) لذا می توان این منطقه فوق العاده پر تراکم را هومند مرانک غربی دانست که البته انتهای آن از سمت شمال و شمال غرب به جاده گیلاوند به کیلان یا جاده صالح آباد و وادان ختم می گردد.

۶- هومند تاسکین

گمنام ترین بخش اطراف آبسرد که در جنوبی ترین نقطه این شهر و در حدفاصل محله تاسکین شهر آبسرد و روستای وادان قرار دارد هومند تاسکین است.

این منطقه در مجموع کمترین میزان ساخت و ساز را به خود اختصاص داده و بیشتر اراضی این منطقه یا جزء منابع طبیعی و اراضی ملی است یا بصورت دیمزار می باشد.

هومند تاسکین از سمت شمال به شهر آبسرد و محله تاسکین از سمت شرق اراضی روستاهای اهران و بیدک و وادان( کوه حمار پشته) از سمت جنوب به روستای وادان و محدوده سد نیمه کاره وادان و از غرب به روستای اتابک محدود بوده و جزء پلاک ۱۱۷ اصلی ( دیمزار دهن) می باشد.

از آنجا که این منطقه در حریم شهر آبسرد قرار دارد ساخت و ساز در آن تابع ضوابط شهرداری بوده و با توجه به مجاورت اغلب اراضی این منطقه با اراضی ملی و تداخل اراضی ملی با مستثنیات ساخت و ساز در این منطقه بسیار مشکل می باشد.

۷-هومند لمسار

در ضلع جنوب هومند کوهان و در دو طرف ابتدای جاده زان از آنجا که آخرین ساختمان های بنیاد مسکن آبسرد تمام می شود منطقه لمسار قرار دارد که البته این منطقه خود شامل سه قسمت:لمسار پائین یا دره لمسار-تپه های لمسار یا بایر- لمسار بالا یا هومند لمسار می باشد.

دره لمسار یا لمسار پائین از شمال به جاده زان،از شرق به تپه های لومان و دره اتاقک،از جنوب به جاده آبسرد کیلان و اراضی روستای اهران و از غرب به محله بنیاد مسکن آبسرد و پارک غدیر محدود می شود.

تپه های لمسار یا بایر نیز از از شمال به جاده زان،از شرق به منطقه سرلومان،از جنوب و غرب به دره لمسار محدود می گردد و هم اکنون بخش بزرگی از این منطقه در اختیار شهرک سینمایی و گود نخاله آبسرد و اراضی مربوط به طرح در دست اجرای آرامستان مرکزی آبسرد می باشد و بخش کوچکی از آن نیز بصورت باغات حاشیه جنوبی جاده زان می باشد.

لمسار بالا یا هومند لمسار نیز که محدوده بسیار بزرگ و البته اختلافی را شامل می گردد از شمال به هومند کوهان و محدوده هنرستان کشاورزی ، از شرق به منطقه اختلافی هومند لومان و خیابان همت و از نظر ثبتی نیز به دره جولات خسروان،از جنوب به تپه های لمسار و اراضی سر لومان و از غرب نیز به تپه های لمسار و اراضی شهر آبسرد و خیابان چمران محدود می گردد.

از نظر ثبتی کل منطقه لمسار در پلاک ۱۱۹ اصلی و فروعات این پلاک واقع شده و یکی از پر تنش ترین و اختلافی ترین اراضی شهر آبسرد (محدوده خیابان همت) در این پلاک قرار گرفته است.

این مطلب در حال تکمیل می باشد…

نوشته ایجاد شد 655

2 دیدگاه در “آشنایی با مناطق مختلف آبسرد

 1. سلام
  ممنون از اطلاع رسانی تان،
  لطفا این موضوع را هم بگین که مطابق قانون، در هیچ بخشی از حریم شهر امکان ساخت و ساز وجود ندارد و مردم به تعریف و تمجید و تبلیغات مشاورین املاک بزرگوار توجه نکنند و گول وعده های ایشان مبنی بر ساخت ویلا و … را نخورند.
  زمینهای اونجا همگی کاربرد مزروعی دارند و موضوعات باغشهر و … توهمی بیش نیست.
  با خرید زمین در حریم آبسرد، بین شهرداری و جهاد و دادستانی و سایر ادارات گیر می کنی و هر کاری هم بخواهی بکنی میگن زمینت مزروعیه و حق تغییر کاربری نداری…
  سرمایه ات رو میبری اونجا رو آباد میکنی و آخرش هم تبدیل میشی به خوش نشین مزاحم… هیچ نهادی هم پاسخگو نیست..
  عمده ساخت و سازهایی هم تا حالا شده، غیرقانونی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *