پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

پیش بینی یک ماهه،سه ماهه و شش ماهه هواشناسی شهر آبسرد

گرچه در تقویم رسمی کشور ایران اول فروردین ماه برابر با روز اول سال می باشد ولی در تقویم هواشناسی اول فروردین ماه برابر با نقطه نیمه سال بوده و روز اول فروردین ماه شروع نیمه دوم سال های هواشناسی،آبی و زراعی می باشد و لذا باید در پیش بینی های صادره در اول فروردین فقط یک نیم سال ( برابر با شش ماه) ملاک عمل قرار گیرد.

بر همین اساس و برای نیم سال دوم هواشناسی و با توجه به خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی هوای منطقه در سه بازه زمانی یک ماهه،سه ماهه و شش ماهه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

پیش بینی یک ماهه (یکم فروردین تا اول اردیبهشت ۱۴۰۰)

مطابق خروجی نقشه های هواشناسی به استثناء چهار روز اول فروردین که ما شاهد ورود یک موج نسبتاً فعال به نیمه غربی و شمالی کشور هستیم در بقیه مدت با درجاتی از خشکسالی و کم بارشی مواجه خواهیم بود و بطور کلی فروردین ماه چندان ماه پربارشی در شهر آبسرد نخواهیم داشت .

از نظر دمائی نیز به غیر از هفته اول فروردین ماه که دمای هوا در محدوده نرمال و اندکی کمتر از نرمال است در بقیه مدت دمای هوا بین یک تا دو درجه بیشتر از نرمال خواهد بود ضمن اینکه احتمال ورود یک موج سرد در نیمه دوم فروردین به منطقه ما وجود دارد.

پیش بینی سه ماهه ( منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱)

با بررسی پارامترهای دور پیوند و بررسی دمای آب اقیانوس های تامین کننده رطوبت سامانه های اثرگذار بر منطقه ما متاسفانه بنظر می رسد خشکسالی طولانی مدتی که از مهر ماه سال ۹۸ دامنگیر کشور ما شده تداوم خواهد یافت و بر همین اساس ما شاهد کاهش معنادار بارش در کشور از یک سو و گرمای زودرس در بخش های گسترده ای از کشور و بطور مشخص منطقه آبسرد در نیمه دوم بهار خواهیم بود ضمن آنکه شرائط برای بارش های رگباری بعضاً خسارت بار گاه و بیگاه در بازه زمانی اول اردیبهشت تا ۱۵ خرداد وجود دارد ، هر چند که در این بازه زمانی امیدی به بارش های گسترده و ملائم بهاری در منطقه ما نیست.

پیش بینی شش ماهه ( منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱)

همانطور که در دو بخش قبل خدمت دوستان عرض شد بارش ها در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ چندان خوب و موثر نیست و از آنجا که فقط ۵ درصد بارش های سالیانه منطقه آبسرد در بازه زمانی اول تیرماه تا انتهای شهریور ماه می بارد پس امید چندانی به افزایش حجم بارش ها و جبران خشکسالی در منطقه ما در طی فصل تابستان نیست و بدتر از آن احتمال گرمای نسبتاً شدید در تابستان پیش رو در منطقه  ما وجود که واقعاً نگرانی ها را در خصوص تامین آب کشاورزی افزایش می دهد.

بطور کلی و تا اینجای کار بنظر می رسد که نیمه اول سال ۱۴۰۱ برای منطقه ما دوره چندان پر بارشی نخواهد بود و اگر پارامترهای دور پیوند تغییری نکند این کم بارشی تا انتهای پائیز ۱۴۰۱ تداوم خواهد داشت.

نوشته ایجاد شد 689

دیدگاهتان را بنویسید