پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

پیشرفت لاکپشتی پروژه تعریض و بهسازی جاده کیلان-ایوانکی در دولت سیزدهم

با گذشت بیش از یکسال از شروع دولت سیزدهم پروژه تعریض و بهسازی جاده کیلان به ایوانکی حدفاصل دو راهی زیارت تا ساران تقریباً هیچگونه پیشرفتی نداشته و حدود سه ماه است که این پروژه عملاً راکد و تعطیل می باشد و با توجه به شروع فصل سرما در منطقه و کوتاه شدن روزها در […]