پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

گره کور آرامستان مرکزی آبسرد چه زمان باز خواهد شد؟برگزاری جلسه جانمائی آرامستان بزرگ مرکزی شهر آبسرد

یکی از نگرانی های جدی در مسیر توسعه پایدار شهر آبسرد تکمیل تدریجی ظرفیت آرامستان های محلی شهر آبسرد و قرار گرفتن این آرامستان ها در  میانه بافت شهری با کمترین فاصله می باشد و مشکلات بهداشتی ناشی از این موضوع می باشد. هم اکنون بیش از ۸۰ درصد ظرفیت آرامستان سید گتمیر شهر آبسرد […]