پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

کاکل آبسرد سفید شد/بارش اولین برف پائیزی در ارتفاعات زرین کوه

در سومین روز از آبان ماه ۱۴۰۱ عاقبت پس از یک تاخیر حدود دو هفته ایی اولین برف پائیزی ارتفاعات زرین کوه را سفیدپوش کرد و سرما را با خود به شهر آبسرد آورد. هر چند بارش های مهرماه امسال در حد کمتر از یک میلیمتر بود و هوا نیز نسبت به سالهای قبل بسیار […]