پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

هواشناسی آبسرد/ احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران در آبسرد

هر چند این روزها شهر آبسرد دماوند مانند اغلب نقاط مرکزی ایران گرفتار خشکسالی و گرمای غیرطبیعی می باشد ولی گذر گاه و بیگاه امواج ناپایدار بسیار ضعیف از باند شمالی کشور این شانس اندک را به ما و شهر ما می دهد که بارش های هر چند ضعیف و پراکنده را نیز تجربه کنیم. […]

کاکل آبسرد سفید شد/بارش اولین برف پائیزی در ارتفاعات زرین کوه

در سومین روز از آبان ماه ۱۴۰۱ عاقبت پس از یک تاخیر حدود دو هفته ایی اولین برف پائیزی ارتفاعات زرین کوه را سفیدپوش کرد و سرما را با خود به شهر آبسرد آورد. هر چند بارش های مهرماه امسال در حد کمتر از یک میلیمتر بود و هوا نیز نسبت به سالهای قبل بسیار […]