پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

کی روش و بازی تاج و تخت…!

مشهور است که فوتبال ورزش بسیاری است و بیشترین میزان فساد هم در حاشیه مستطیل سبز وجود دارد ولی ظاهراً فوتبال ایران در این زمینه مرزها را جابجا کرده و رکورد فساد در فدراسیون فوتبال ایران به این زودی ها در هیچ نقطه دیگر از دنیا دست یافتنی نیست. تیمی از هم پاشیده و در […]