پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

بازگشت اصلاح طلبان به میدان رقابت

حوادث ۵۰ روز اخیر هر چند برای اصولگرایان یک چالش جدی بود ولی در عوض برای اصلاح طلبان همانند فرصتی برای بیدار شدن از خواب عمیق چند ساله بود و سبب شد که جبهۀ اصلاحات ایران محافظه کاری را کنار گذاشته و درخصوص اعتراضات فراگیر در کشور بیانیه ای نسبتاً صریح و نقادانه صادر کند […]

گام های لرزان اصلاح طلبان برای اعاده اعتبار

پس از حدود یکسال که تقریباً هیچ خبری از جریان اصلاحات و اصلاح طلبان نبود عاقبت با مصاحبه هفته گذشته بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات با روزنامه هم میهن این سکوت سنگین یک ساله شکسته شد و با بیانیه روز پنجشنبه مورخ پنجم آبان ماه سید محمد خاتمی در محکومیت حادثه تلخ حرم شاه چراغ […]