پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

امان از این مجلس حاشیه ساز…!

ظاهراً حاشیه سازی های مجلس یازدهم تمامی ندارد و این مجلس قصد دارد رکورد تصویب طرح های حاشیه ساز و جنجالی را بشکند و نام پرحاشیه ترین مجلس تاریخ ایران را برای خود ثبت نماید. نمایندگان مجلس یازدهم در سومین سال حضور خود در مجلس، همچنان اصرار بر ارائه طرح‌های پرحاشیه و کم‌اثر بر زندگی […]