آمدن سال 97 مبارک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
آمدن سال 97 مبارک

سال 96 با تمام بد و خوبش به نقطه پایانی رسید و تا چند ساعت دیگر باید جای خود را به سال 97 بدهد و برود و سال جدید با تمام بدی ها و خوبی های نامعلومش بیاید.

سال 96 با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شروع شد و با زلزله های سریالی و التهابات و اعتراضات سیاسی و اجتماعی تمام شد و معلوم نیست سال جدید چه حقه هائی را برای ما در آستین دارد و چه اتفاقاتی برای ما خواهد افتاد.

نمی خواهم بدبینانه در مورد سال 97 نظری داده باشم ولی اگر بخواهیم منطقی به سیر حوادث و اتفاقات نگاه کنیم چشم انداز سال 97 بهتر از سال 96 نخواهد بود و در این سال جدید هم نباید منتظر اتفاقات خیلی خوب باشیم.

به هر حال پیشاپیش سال نو را به تمام دوستان تبریک عرض نموده و بهترین تقدیر را برای همه عزیزان آرزومندم.