پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

زمینه سازی دولت سیزدهم برای ابر تورم ۱۴۰۶

روز سه شنبه دهم بهمن ۱۴۰۲ بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصدی را صادر کرد و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را تلاشی برای نزدیک کردن نرخ سپرده بانکی به سایر بازارها و بازگرداندن جذابیت به سپرده‌های بانکی تلقی کردند.

هر چند در نگاه اول و علی الظاهر این مجوز و به عبارت بهتر این مصوبه بانک مرکزی با اهداف ضد تورمی و جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه صادر شده است ولی با نگاهی دقیق تر و با استناد به تجربیات تاریخی می توان نتیجه گرفت که این مجوز تورم زا ترین اقدام بانک مرکزی در سالهای اخیر بوده است.

سود بانکی یا همان پول پر قدرت بدون ریسک در کوتاه مدت باعث کاهش تورم و در بلند مدت باعث ایجاد ابرتورم می گردد چرا که در کوتاه مدت باعث هدایت نقدینگی سرگردان به حساب های سپرده بلند مدت می گردد ولی پس از چند سال با احتساب سود مرکب ما شاهد خلق یک نقدینگی قدرتمند سهل الوصول در دست سپرده گذاران خواهیم بود و همین حجم عظیم نقدینگی موتور محرک ابرتورم ها را به گردش در می آورد.

برای مثال طبق مجوز اخیر بانک مرکزی پول کسانیکه در این نوع از گواهی سپرده خاص سرمایه گذاری می کنند ظرف ۳ سال دو برابر می گردد یعنی کسی که امروز در این گواهی سپرده یک میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده در بهمن ۱۴۰۵ حدود دو میلیارد تومان پول خواهد داشت و این فرد با دو برابر پولی که امروز دارد سال ۱۴۰۶ را آغاز خواهد کرد.

حال شما فرض کنید نقدینگی چند میلیون نفر قرار است ظرف سه سال دو برابر بشود و آنها می توانند در بهار ۱۴۰۶ با در اختیار داشتن سود تضمین شده خود وارد بازار شوند و به راحتی سمت تقاضای بازار را تقویت نمایند!از سوی دیگر ریسک های سیاسی و بی انضباطی مالی دولت و اضافه برداشت های دولت از بانک مرکزی و از همه مهمتر کسری بودجه دائمی دولت نیز خود یک اثر تورمی بزرگ داشته و خواه ناخواه باعث ذوب شدن این پول منجمد شده در بانک ها خواهد شد و در نهایت نتیجه چه می شود؟پدید آمدن یک ابر تورم در بهار سال ۱۴۰۶

تورم پدیده ایی نیست که یک شبه خلق شود.تورم امروز ، ریشه در سوء مدیریت های چند سال گذشته دارد لذا اگر سه سال دیگر با یک ابرتورم و جهش بزرگی قیمتی در همه زمینه ها مواجه شدید چندان تعجب نکنید چرا که دولت سیزدهم از همین امروز این ابرتورم را پایه گذاری کرده است!

نوشته ایجاد شد 689

دیدگاهتان را بنویسید