پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

تاثیرات مثبت و منفی ارتقاء دهستان جمع آبرود به بخش

آخرین روزهای سال ۱۴۰۲خبر تبدیل شدن(یا به بهتر ارتقای) دهستان جمع آبرود به مرکزیت شهر آبسرد به بخش،بازار انواع شایعات و گمانه زنی ها را در این شهر کوچک داغ کرده بود و برخی ها با خوش بینی هر چه تمام این اتفاق را سرآغاز تحولی بزرگ برای این منطقه می دیدند و برخی نیز این اتفاق را سرآغاز گرفتاری های بیش از پیش مردم این شهر و این منطقه می دانستند ولی جدای از همه خوش بینی ها و بدبینی ها این اتفاق می تواند سر منشاء انواع اتفاقات مثبت و منفی بسیاری برای مردم این منطقه باشد که چند نمونه آن را به شرح زیر می توان بر شمرد:

تبدیل شدن دهستان به بخش و استقرار انواع ادارات در منطقه

با تبدیل شدن یک دهستان به بخش خواه ناخواه بسیاری از ادارات و سازمان ها نظیر دادگاه بخش و اداره دارایی و ثبت اسناد و املاک و دفاتر شرکت های خدمات رسان و جهادکشاورزی و… در منطقه مستقر خواهند شد و وابستگی شهرها و روستاهای تابعه بخش به مرکز شهرستان بسیار کمتر خواهد شد ضمن اینکه با استقرار تدریجی ادارات و سازمان ها و افزایش سطح دسترسی مردم به ادارات زمینه برای بهبود کیفیت خدمات فراهم شده و قاعدتاً موجبات افزایش رضایتمندی مردم افزایش می یابد و از این نظر می توان گفت که تبدیل دهستان به بخش به نفع مردم آن بخش خواهد بود.

تخصیص بودجه مستقل به بخش

یکی از گلایه های اهالی مناطق دور از مرکز شهرستان ها ، تبعیض های موجود در تخصیص بودجه و اعتبارات می باشد و به قول معروف اصل بودجه در مرکز شهرستان خرج می شود و اگر چیزی ماند به دهستان ها تخصیص می یابد و شاید به همین دلیل است که مراکز شهرستان ها همواره آبادتر از روستاها و شهرهای کوچک هستند.

از آنجا که بخشدار به عنوان نماینده دولت در سطح بخش می باشد لذا اگر یک بخش دارای بخشدار فعال و مطالبه گری باشد قطعاً می تواند بودجه و اعتبارات بیشتری را برای مناطق تحت نظارت بخشداری خود دریافت داشته و تا حدود زیادی جلوی تبعیض در تخصیص را بگیرد که البته این موضوع منوط و مشروط به انتصاب یک بخشدار فعال و مطالبه گر می باشد.

افزایش نظارت ها

استقرار ادارات و سازمان ها بویژه نهادهای نظارتی نظیر ادارات تعزیرات و جهادکشاورزی و منابع طبیعی و… در مرکز بخش عملاً به معنی افزایش نظارت ها در سطح بخش می باشد کمااینکه ادارات جدید با پرسنل جدید بصورت مستقل از ادارات مستقر در مرکز شهرستان در محدوده ایی کوچکتر اقدام به انجام وظیفه می نمایند و خواه ناخواه کوچک تر شدن حوزه استحفاظی به افزایش سطح نظارت منجر می گردد و این برای کسانیکه به دنبال ساخت و ساز غیرمجاز می باشند خبر خوبی نیست هر چند که تجربه بخشداری مرکزی دماوند چیزی غیر از این بوده است!

البته باید توجه داشت که تبدیل یک دهستان به بخش و یا تبدیل یک بخش به شهرستان به خودی خود منشاء هیچ اثر خاصی نیست و تا زمانیکه یک منطقه بصورت خودجوش و درون زا به رشد و توسعه پایدار نرسد این تغییر و تحول ها هیچ اثری برای آن منطقه جغرافیایی نخواهد داشت کمااینکه ما در کشورمان استان هایی را داریم که تماماً جز مناطق محروم و کم برخوردار بوده و در مقابل در برخی استان ها ، شهرستان هایی را داریم که از نظر پیشرفت و سطح درآمد رتبه بسیار بالاتری نسبت به استان های محروم دارند لذا اگر مردم دهستان جمع آبرود خواهان رشد و توسعه پایدار هستند باید خود منشاء جذب ثروت و سرمایه به منطقه باشند و کمتر به بودجه های عمومی چشم داشته باشند.

نوشته ایجاد شد 689

دیدگاهتان را بنویسید