پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

برگزاری مناقصه عمومی پروژه‌ اجرای باند دوم ایوانکی – کیلان

سالهاست که پروژه نیمه کاره تعریض و اجرای باند دوم جاده کیلان-ایوانکی همچون خار در گلوی اداره راه و شهرسازی استان تهران گیر کرده و نه پائین می رود و نه بالا می آید!

هر چند این پروژه تا اوایل تابستان سال جاری بصورت مقطعی و جسته و گریخته انجام می شد ولی از آن زمان تاکنون این پروژه بصورت کامل تعطیل شده و پروژه در مهمترین مقطع خود (حدفاصل ساران تا کیلان) بلاتکلیف رها شده است.

حال در آستانه سال ۱۴۰۲ بنظر می رسد راه و شهرسازی استان تهران قصد در سر و سامان دادن به این پروژه بلاتکلیف و شروع مجدد آن دارد.

بر همین اساس امیرحسین آزاددوار معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد) ﺑﻪ آدرس www.setadiran.ir اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ شد.
وی افزود: آخرین مهلت زمانی ثبت نام و دریافت اسناد تا ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۲۸ اسفندماه سال جاری است، همچنین آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه مناقصه گزار ۱۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
آزاددوار با اشاره به اینگه زمان بازگشایی پاکات پروژه تجدید مناقصه تکمیل عملیات اجرایی احداث باند دوم محور ایوانکی – کیلان (نوبت سوم) راس ساعت ۱۱:۱۵ روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

نوشته ایجاد شد 689

دیدگاهتان را بنویسید