پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

احتمال کاهش محسوس دما طی دهه دوم آذرماه

اگر خدا بخواهد و نقشه ها تغییری نداشته باشند انشاء الله با شروع هفته جدید قفل بارش ها در شهر آبسرد شکسته خواهد شد و منطقه ما نیز رنگ باران و برف را به خود خواهد دید البته بارش های ابتدای هفته فوق العاده ضعیف و خفیف خواهند بود ولی هر چه به نیمه آذرماه نزدیکتر می شویم بر میزان و شدت بارش های منطقه ما افزوده خواهد شد و از نیمه دوم آذرماه شرائط برای بارش برف در شهر آبسرد هم فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر برای اواخر هفته آینده شاهد کاهش محسوس دما و نفوذ یک توده هوای سرد به کشور خواهیم بود که هوای سرد را با کاهش محسوس دما در کشور به همراه خواهد داشت .

البته نفوذ این توده هوای سرد هنوز تثبیت نشده است اما در صورت وقوع باید منتظر کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد باشیم و قطعاً دمای روزهای آبسرد نیز به زیر صفر کاهش خواهد یافت.

به هر حال ما امیدواریم که این نقشه های بلند مدت هواشناسی جواب داده و نیمه دوم آذرماه برای منطقه ما دوره طلائی بارش ها باشد تا گرد این خشکسالی سه ساله از تن آبسرد شسته شود و دشت زیبای آبسرد از بارش ها سیراب و کوه های آبسرد مملو از برف گردد.

نوشته ایجاد شد 689

دیدگاهتان را بنویسید