پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند
هواشناسی آبسرد دماوند

آغاز فصل بارش های بهاری/اسفند خوش بارش

هر چند زمستان امسال آنچنان که باید و شاید پر بارش و خوش بارش نبود ولی ظاهراً اسفندماه شرائط اندکی( تاکید می کنم اندکی) بهتر از دی و بهمن خواهد بود و شرائط برای بارش های موثر بر ذخایر آبی در منطقه ما فراهم تر از چند ماهه گذشته می باشد.

مطابق آخرین خروجی مدل های کلی هواشناسی طی نیم فصل پیش رو( اول اسفند تا ۱۵ فروردین) با بهبود شرائط در عرض های جنوبی تر شرائط برای انتقال رطوبت از سمت اقیانوس هند و دریای سرخ بر روی فلات ایران مهیا شده و همین تغذیه مناسب رطوبتی خواه ناخواه منجر به افزایش حجم بارش ها می گردد.

البته باید توجه داشت که این بهبود شرائط بارشی به معنی افزایش تعداد دفعات بارش نیست بلکه منظور افزایش حجم بارش در هر وعده می باشد.

به عبارت بهترهر چند در تعداد سامانه های بارشی وارد شده به کشور تغییر چندان زیادی را نخواهیم داشت و متاسفانه مانند ماه های قبل سامانه های بارشی کم تعداد خواهند بود ولی حجم بارش هر یک از این سامانه بین ۱۰تا ۱۵ درصد از حد نرمال بیشتر می باشد.

از نظر دمائی نیز هر چند که برخی از پیش بینی ها بیانگر سردتر از نرمال بودن دمای هوا طی اسفندماه و نیمه اول فروردین می باشند ولی این سردتر بودن صرفاً بصورت موردی و مقطعی خواهد بود و بنظر می رسد به غیر از چند مقطع زمانی کوتاه و گذرا در بقیه مدت دمای هوا در حد میانگین بلند مدت خواهد بود.

لازم به ذکر است هوای شهر آبسرد نیز متاثر از شرائط کلی دمائی و بارشی کل فلات ایران بوده ولی پیش بینی می گردد دمای هوا طی این مدت در مقاطعی گذرا بسیار از سردتر از نرمال بوده و حتی خطربارش برف و سرمازدگی بهاره طی اول فروردین تا ۱۵ فروردین باغات منطقه را تهدید می نماید.

نوشته ایجاد شد 88

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.