پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

آغاز بارش های پائیزی از اواخر دهه اول مهرماه

همانگونه که اغلب دوستان مطلع هستند امسال به علت تاثیرات جریانات دور پیوند اقیانوس آرام یا همان النینو شرائط برای بارش های فراتر از نرمال در اغلب نقاط کشور و بویژه دامنه های غربی زاگرس مهیا بوده و بارش های پائیزی نیز حدود دو هفته زودتر از نرمال در اغلب نقاط کشور آغاز می گردد و نقشه های پیش یابی نیز تا حدود زیادی این پیش بینی را تائید و پشتیبانی می نماید.

مطابق الگوهای میان مدت از اواخر دهه اول مهرماه با حاکم شدن جریانات مرطوب با منشاء دریای مدیترانه بر بخش های غربی و شمالی و تا حدودی مرکزی کشور ، بارش ها در این مناطق شروع خواهد شد و در اغلب مناطق واقع در دامنه های شمالی زاگرس( شمال غرب کشور) و دامنه های جنوبی البرز و بویژه بخش های غربی سلسله جبال البرز بارش های رگباری کم و بیش آغاز می گردد و ترکش های این بارش ها انشاء الله به منطقه آبسرد دماوند هم خواهد رسید.

البته با توجه به تغییرات مکرر نقشه ها ، تعیین میزان دقیق بارش ها از هم اکنون مشکل می باشد ولی آنچه که مسلم است شروع بارش ها از دهه دوم مهرماه می باشد و اطلاع رسانی دقیق تر در این زمینه را باید به روزهای پایانی هفته پیش موکول کرد.

از نظر دمایی البته ما فعلاً با دماهای کمینه (دمای بامدادی) کمتر از نرمال در منطقه آبسرد مواجه هستیم ولی در دمای بیشینه (دمای حداکثری ظهرگاهی) دماها در محدوده نرمال و حتی اندکی بیشتر از نرمال قرار دارند که انشاء الله با شروع بارش ها دما هم به محدوده نرمال تا ۰.۵ درجه کمتر از نرمال بر خواهد گشت.

نوشته ایجاد شد 689

دیدگاهتان را بنویسید